ЧПП

Често поставувани прашања

1. Што е Brainobrain?

Програма за развој на  вештини и способности кај деца 4-14 години со две главни цели:
– Целосен развој на мозокот (со користење на абакусот)
– Развојот на личноста (со користење на НЛП техники)

2. Што значи целосен развој на мозокот?

Нашиот мозок е поделен на две хемисфери, лево и десно. Секоја хемисфера на мозокот е одговорна за посебна функција:
Левата хемисфера  е одговорна за: рационалност, аналитички способности, логика, истражувачки способности, пресметување, комуникациски вештини, комуникациски способности и слично.
Десната хемисферае одговорна за: визуелност, креативност, уметност, интуицијата (“шесто сетило”), емоции, меморијаи слично.

Кај повеќето луѓе, постои доминација на левата церебрална хемисфера, што главно се должи на традиционалните методи на учење, и кое доведува до нецелосен развој на десната хемисфера. Покрај тоа, бројни студии за развој на двете страни на мозокот кај децата покажаа дека постои помало користење на врските (синапсите на мозокот) помеѓу левата и десната хемисфера

Brainobrain програмата е наменета за активирање на двете страни од мозокот, во исто време, затоа што тогаш активноста и продуктивноста се зголемени и доведуваат до успешни резултати.

3. Која методологија се користи за да се постигне целосен развој на мозокот?

Методологијата се нарекува ВАК:

– Визуелно (вид)
– Звучни (слух)
– Кинестетички (допир, чувство)

Оваа метоодологија  е докажано најбрза и најефикасна форма за учење и меморирање кога информациите се примаат во исто време, преку две или повеќе сетилата (вид, слух, допир …). Користењето на методот на абакусот создава врска помеѓу левата и десната страна на мозокот и се постигнува неговата целосна активност.

4. Што е абакусот?

Абакус е древна азиска сметалка која се користела во текот на многу векови пред пронаоѓањето на модерните нумерички системи.

Денес се користи за ментална гимнастика. Абакус како инструмент, со процесите во рамките на ВАК методите и математиката, придонесува кон целосниот развој на мозокот кај децата.

Во текот на наставата децата учат да ги визуелизираат топчињата на абакусот (визуелно сетило), синхронизирани со магични зборови (аудитивно сетило), па продолжувајќи со конкретни вежби или движења на точињата на абакусот (кинестетичко сетило), за да се добие одговор на поставената задача.

Низ овој процес се одвива интензивен тренинг на мозокот, што води кон генијални способности кај децата.

5. Што е НЛП и како да им помогнат на децата?

Невро-лингвистично програмирање е изучувањето на процесот на размислување, комуникација и однесување. Студии на начин на кодирање информации и одлична репродукција на однесување, кој ни овозможува да се постигнат целите и посакуваните резултати. НЛП е процес на моделирање на свесни и несвесни модели или обрасци на однесување, при што начинот на кој се генерира висок потенцијал, е уникатен и индивидуален за секој човек.

Користење на НЛП техники кај децата доведува до позитивно размислување, развивање на самодовербата, мотивацијата и фокусот во постигнување на нивните цели. Со зголемување на свеста за себе и околината, тие стануваат одлучувачи во своите активности и развиваат лидерски вештини.

6. Кои се ефектите на креативна визуелизација?

Кога децата  визуелизираат, тие всушнност многу подобро и поефикасно успеваат да ги разберат нештата.

Визуелизацијата не само што го подобрува општото разбирање, туку децата почнуваат да уживаат во сите активности, без разлика дали станува збор за читање, математика или пишување.

7. Кои сме ние?

Обучени тренери кои на интерактивен и забавен начин обезбедуваат образование, кое се темели на:

– Прифаќање на информациите кои доаѓаат преку визуелни, аудитивни и кинестетички сетила –  Физички вежби за мозокот
– Концептуално учење
– Свесност за следење, можности за подобрување на читање, слушање и математика

8. Какви резултати се очекуваат од програмата?

– Концентрација и фокус
– Подобрена меморија
– Имагинација и креативност
– Свесно следење, брзина и прецизност
– Супериорни нумерички вештини
– Лидерство, одлучност, самодоверба …

9. Каква е динамиката на програмата?

– 10 -12 степени – за секој степен во траење од 3 до 4 месеци
– Времетрење на еден Браинобраин час од 120 минути еднаш во неделата
– По секој степен се поминува тест и се добива меѓународен сертификат
– Група од 10 до 15 студенти со индивидуален пристап кон секое дете
– Деца од 4-14 години кои можат да одговорат на едноставни прашања, кои ги движат топчињата на абакусот и можат да бројат до10 и да копираат едноставни писмени симболи

9. Дали оваа програма е за сите деца?

Програмата е наменета за сите деца со нормален физички, емоционален и ментален развој. Програмата е наменета за децата кои имаат висок коефициент на интелигенција и кои се одлични во математика. Во фокусот на програмата е комплетен тренинг на мозокот и личниот развој, стекнување на животни вештини и способности кои детето ќе ги користи во било која академска област или активност.

10. Колку често децата треба да го практикуваат вежбањето со абакус?

Препорака за секојдневно 15 минутно вежбање на абакус и редовно посетување на наставата.

11. Која е улогата на родителите во програмата?

Најважната работа на родителите е да ја разберат важноста на програмата, а потоа и да обезбедат поддршка, да им помогнат на децата, да се постигне резултатот кој оваа програма го нуди. Помош е најпотребна во првиот степен, кога децата треба да бидат охрабрени да вежбаат дома редовно, со правилни движења на абакусот кои се синхронизирани со изговор на магични зборчиња.