Archive for July 2016

Поедноставувањето на детството може да го заштити детето од проблеми со менталното здравје

Педагогот Ким Џон Пејн е автор на книгата Едноставно родителство каде опишува како  модерниот начин на воспитување на децата доведува до психолошки проблеми , од кои најраспространето е таканареченото АДХД или хиперактивно пореметување и намаленост на вниманието. До својот заклучок дека децата од западниот свет имаат последици од преоптовареноста на животот со разни дразби, Пејн…

Read More

Моќна лекција на еден наставник  

  Еден професор во срeдно училиште со помош на една едноставна но моќна вежба  им го објасни значењето на привилегијата и социјалната мобилност на своите ученици. Тој ја започна вежбата со тоа што на сите има подели лист стара хартија и ги замоли да ја завиткааат во форма на топка. Потоа тој ја постави корпата…

Read More

Креативно Едукативни Летни Работилници 11.07-15.07.2016

11.07.2016           Работилница  за Емоционална интелигенција – Поттикнување на емоционално-социјални компетенции кај децата Едукатор: Бојана Шутарев/Елена Столевска Локација: Боб Европа Термин: 18:00 Придобивки: Важноста на емоционалната интелигенција, користење на нашите ресурси и менаџирање на емоциите   12.07.2016           Работилница за Когнитивни вештини – Поттикнување на когнитивни компетенции Едукатор: Бојана Шутарев/Елена Столевска Локација: Боб Европа Термин:…

Read More

Aгенда за летни креативно-едукативни работилници

Aгенда за летни креативно-едукативни работилници 04.07.2016         НЛП Работилница – ВАК систем                             – Поттикнување свесност за восприемање информација преку сетила Едукатор: Марија Милошеска “НЛП за сонувачи со храбро срце” Локација: Боб Кисела Вода Термин: 18:00 Придобивки: Поттикнување свесност за светот околу нас и восприемање на информации преку 5 сетила   04.07.2016         Едукативна Работилница – Невербален…

Read More