Впечатоци

М.С родител на 9 год. дете кое е 2 ниво

Го засака англискиот јазик, сака да учи нови зборови, математиката секако му беше омилена, побрзо ги решава задачите на училиште, вежба редовно и сака да им покажува на другите деца како се работи со абакус.
Најважно е што има конструктивни активности и не игра на компјутер.

 

М.С родител на 10 год. дете кое е 2 ниво

Поголема самодоверба.

Н.Д родител на 10 год.дете кое е 2 ниво

Нејзината меморија е одлична.

Д.Г родител на 9 год. дете кое е Лбоб3

Кај моето дете ги забележав следниве подобрувања:

  • Логички вештини
  • Брзо меморирање/песни по македонски, запознавање на околина…
  • Зголемување на довербата кон сопствените способности
  • Натпреварувачки дух
  • Желба за изучување на англиски јазик

Б.П родител на 8 год. дете кое е 3 ниво

Подобрување во однос на математика, активно слушање и следење на диктати со одлична концентрација, учителките од училиште често го фалат.

М.К родител на 7 год. дете кое е Лбоб3

Самодоверба и вклопување во средина, навика за одговорност и желба за работа. Полесно брои, множи и претвара… Се гордее со себе, а и ние со него.

Л.Н.Ѓ родител на 6 год. дете кое е Лбоб3

Зголемена концентрација и прецизност во извршување на работните задачи. Браинобраин влијае во нејзиното однесување и самодоверба. Помага во нејзиното знаење, справување со задачите и решавање на проблемите ефикасно и ефективно. Подобрени се вештините за слушање, зголемен е интересот за математика, англиски и другите предмети. Се надевам оваа програма ќе продолжи позитивно да влијае на менталниот развој на нашите деца и ќе ја зголеми моќта на меморијата во секој поглед. Ве молам продолжете со совршената програма.

Ј.Ш родител на дете од 15 години кое е 4 ниво во БОБ (2)

Концентрацијата е многу подобрена и многу побрзо учи.