Основа на програмата Бреинобреин е абакус-менталната аритметика, ВАК-методот на учење и НЛП (невро лингвистичкото програмирање).
Врз основа на долгогодишните истражувања од страна на повеќе институции и агенции кои се занимаваат со изучување на човековиот мозок е утврдено дека тој кај децата се развива најбрзо и најефикасно во периодот од 4-14- годишна возраст. Тогаш мозокот на детето лесно ги прима и ги обработува информациите поради што е важно да се почне со ментални вежби, уште во најрана возраст, и тие да се практикуваат почесто.
Програмата Бреинобреин им овозможува на децата да ги користат истовремено и левата и десната половина на мозокот.

Нашата програма се темели на комбинација од три модерни методи:

Метод Абакус

Визуелизација

Децата се учат како да го визуелизираат Абакусот, така што тој физички веќе не им е неопходен. Децата создаваат мисловен шаблон во главата и во зависност од нивото кое го посетуваат и редовноста во секојдневните вежби, можат да визуелизираат истовремено до 10 Абакуси, што значи дека може истовремено да изврушваат 10 различни математички операции, било да е тоа собирање и одземање на едноцифрени, двоцифрени броеви, делење и множење. Развојот на овие мултитаскинг вештини во соодветна возраст на детето, прави животот да му е полесен и го подготвува за најсложените предизвици во иднина.

НЛП

Невро-лингвистичкото програмирање (НЛП) е еден од најголемите пробиви во областа на технологиите и реализацијата на човечкото совршенство.
НЛП осигурува разбирање за тоа како мислиме и делуваме, за да ни помогне да се научиме и да правиме соодветни промени.
Во основата на НЛП се поставени широк спектар методи и модели, кои нудат флексибилен развој, што носи видливи и брзи промени кај лицата кои го практикуваат и им дозволува да се адаптираат на променливиот свет.

ВАК метод

Општо прифатено е дека сите ние имаме омилен стил на учење. Некои од нас учат гледајќи (визуелно), други слушајќи (аудио), а трети чувствувајќи (кинестетички).
Оптимално вежбање и подобрување на меморијата се постига кога два или повеќе од тие модели ќе се искористат во секој даден момент.
Најновите истражувања покажуваат дека ако децата истовремено ја добиваат и запомнуваат информацијата, преку ВАК сетилата, во мозокот, нивното учење и помнење е најголемо и најбрзо и достига до полна мозочна активност. Затоа Бреинобреин ги користи трите техники на уникатен и иновативен начин, истовремено комбинирајќи ги со други методи, со цел да се зголеми капацитетот на меморијата до генијалност.

Центри

 • АЕРОДРОМ
  бул. АВНОЈ 4/3-4 (позади Т.Ц. Три Бисери)
  078-388-986
 • КАРПОШ
  ул. Клепа 1/1-1
  078-411-416
 • ЦЕНТАР
  ул. Железничка 40 (поранешна Јордан Мијалков, спроти Хотел Лимак)
  074/201-109
 • БИТОЛА
  ул. Леринска 43/7 кат 1
  070-286-612
 • БИТОЛА
  ул. Рузвелтова 17 кат 1
  070-286-612
 • ВЕЛЕС
  ул. Благој Ѓорев 63/1-13
  075/594- 887
 • КУМАНОВО
  бул. Октомвриска револуција 84 (спроти Браво Кеј)
  074/201-109
 • КОЧАНИ
  ул. Лазар Андонов 1-1 (спроти ветеринарната станица)
  072-273-245
  070-320-287
 • ОХРИД
  ул. Димитар Влахов 52
  078-227-433
  076-291-126
 • ТЕТОВО
  ул. Илинденска 1/1
  071-759-955