Бреинобреин претставува иновативна меѓународна програма за развој на интелектуалните и животните вештини и способности кај децата на возраст од 4 до 14 години. Сите наши тренери се со завршено високо образование и големо искуство во работата со деца.
Програмата има две основни цели :

 • Целосен развој на мозокот со користење на абакус – ментална аритметика и ВАК-методите.
 • Развој на личноста со помош на НЛП техниките.

Нашиот мозок се состои од две хемисфери – лева и десна. Секоја од нив е одговорна за одделна функција и способност.
Левата хемисфера е одговорна за: рационалност, аналитички способности, логика, истражувачки способности, изучување на јазици, комуникациски вештини и др.
Десната хемисфера е одговорна за: визуелизација, креативност, творештво, интуиција, емоции, креативност, имагинација и др.
Кај повеќето луѓе левата хемисфера е доминантна, што се должи главно на традиционалните методи на обучување, што води до нецелосен развој на десната хемисфера.
Повеќето истражувања на развојот на мозокот кај децата покажале дека има помала употреба на врските, синапсите на мозокот, мeѓу левата и десната хемисфера.
Програмата Бреинобреин е токму во насока на истовремено активирање на двете страни на мозокот бидејќи тогаш активноста и продуктивноста кај децата се зголемуваат и даваат успешни резултати.

Користиме методологија абакус која е комбинација меѓу аритметика и методите ВАК.

 • Визуелно (гледање)
 • Аудитивно (слушање)
 • Кинестетички (допирање, опипување)

Докажано е дека е тоа најбрзиот и најефективниот начин на учење и помнење, при што информациите се добиваат истовремено преку две или повеќе сетила (вид, слух, допир…) Со користењето на абакус методата се создава врска меѓу левата и десната хемисфера на мозокот и се постигнува балансирање на двете хемисфери и искористување на целосниот мозочен потенцијал.

Абакусот е древно азиско сметало што се користело многу векови пред пронаоѓањето на современите системи на сметање. Абакусот како инструмент во процесите во рамките на ВАК- методите и математиката, придонесува за целосен развој на мозокот кај децата.
Децата се учат да ги визуелизираат топчињата на Абакусот (визуелно сетило), синхронизирани со магични зборови (слуховно сетило), така продолжувајќи со конкретни користења или движења на топчињата на Абакусот (кинестетичко сетило), за да се добие одговор на поставената задача.
При тој процес се врши интензивно тренирање на мозкот, што води до генијални способности кај децата.

Со невро лингвистичкото програмирање се изучуваат процесите на мислење, комуникација и однесување. При тоа е опфатен начинот на кодирање на информацијата.
Користењето на НЛП кај децата го поттикнува позитивното мислење, развојот на самосвеста, мотивацијата за фокусирање на остварување на зацртани цели и слично.
Со зголемување на информираноста за себеси и околината, тие стануваат самостојни во своите дејства и развиваат лидерски вештини.

Обучени тренери, кои на интерактивен и забавен начин едуцираат, при што тоа засновано на:

 • Информација што се поприма преку ВАК
 • Концептуална обука
 • Можности за подобрување при читање, слушање и математика.
 • Индивидуален пристап кон секое дете во групата
 • Подобрување на помнењето и концентрацијата
 • Визуелизација и креативност
 • Насоченост, брзина и точност
 • Одлични аритметички вештини
 • Лидерство, решителност, самосвесност
 • Развиена фотографска меморија
 • Развој на мултитаскинг способности
 • Должината на еден Бреинобреин-час е 120 минути еднаш седмично
 • По секое ниво се полага тест и по успешното завршување се добива меѓународен сертификат
 • Групи од 5 до 15 ученици со индивидуална посветеност на секое дете
 • Децата кои ја започнуваат програмата треба да знаат да ги распознаваат броевите од 1 до 10

Се препорачуваат секојдневно 15- минутни вежби со абакус и редовно посетување на учебните делови од програмата.

Најважно нешто за родителите е да го разберат значењето на програмата, а потоа и да им дадат поддршка и помош на децата, за да се постигне резултатот којшто го предвидува програмата.
Помошта е најважна во првиот степен, кога децата треба да бидат насочувани редовно да го користат абакусот дома – со правилни движења на абакусот, паралелно синхронизирани со изговарање на магичните зборови.

Локации на Бреинобреин центри

 • АЕРОДРОМ
  бул. АВНОЈ 4/3-4 (позади Т.Ц. Три Бисери)
  078-388-986
 • КАРПОШ
  ул. Клепа 1/1-1
  078-411-416
 • ЦЕНТАР
  ул. Железничка 40 (поранешна Јордан Мијалков, спроти Хотел Лимак)
  074/201-109
 • БИТОЛА
  ул. Леринска 43/7 кат 1
  070-286-612
 • БИТОЛА
  ул. Рузвелтова 17 кат 1
  070-286-612
 • ВЕЛЕС
  ул. Благој Ѓорев 63/1-13
  075/594- 887
 • КУМАНОВО
  бул. Октомвриска револуција 84 (спроти Браво Кеј)
  074/201-109
 • КОЧАНИ
  ул. Лазар Андонов 1-1 (спроти ветеринарната станица)
  072-273-245
  070-320-287
 • ОХРИД
  ул. Димитар Влахов 52
  078-227-433
  076-291-126
 • ТЕТОВО
  ул. Илинденска 1/1
  071-759-955