Кариера

Brainobrain ги повикува сите заинтересирани за работа  во Brainobrain како тренери.

Што очекуваме од Вас?

  • Високо образование, соодветно за позицијата
  • Желба и мотивација за работата со деца
  • Добро владеење на англискиот јазик
  • Способност за тимска работа и иницијативност
  • Добро развиени комуникациски способности
  • Коректност, одговорност и точност

Регистрирајте ги вашите најмили со НАС уште денеска!

Центри