Regjistrohuni tani!

Nëse doni të vini në demo-mësim falas, plotësoni formën më poshtë:

 

  Ju lutemi plotësoni të gjitha fushat.

  Emri dhe mbiemri i fëmijës Suaj

  Sa vjet ka fëmija Juaj?

  Emri dhe Mbiemri i prindit

  Vendbanimi (qyteti/komuna)
  Shkupi:
  AerodromKarposhQendër

  Numri celular

  Е-mail adresa

  Qendrat