KARIERA

Brainobrain i fton të gjithë të interesuarit që të punojnë në Brainonrain si trajnerë.

Çfarë presim prej Jush?

  • Arsim i lartë, i përshtatshëm për pozitën
  • Dëshirë dhe motivacion për punë me fëmijë
  • Njohja e mirë të gjuhës angleze
  • Aftësia për punë në ekip dhe iniciativa
  • Aftësitë mirë të zhvilluara të komunikimit
  • Korrektësia, përgjegjësia dhe saktësia

Regjistroni më të dashurit Tuaj me NE që prej sot!

Qendrat